ΚΤΗΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΗ
Κοσκινάς, Αρχ.Ολυμπία T.K. 27065
Τηλ / Φαξ: +302624023021    
Κιν: +30 6947434254
Website: https://www.olympiagi.gr
Email: info@olympiagi.gr

    ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ https://www.google.com/maps/place/OLYMPIA+LAND+WINERY+-+%CE%9A%CE%A4%CE%89%CE%9C%CE%91+%CE%9F%CE%9B%CE%8E%CE%9C%CE%A0%CE%99%CE%91+%CE%93%CE%97/@37.6641162,21.6338366,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x62227fe98650eb2b!8m2!3d37.6641162!4d21.6338366