Μεγάλη επιτυχία είχε στην πρώτη του έκθεση το Κτήμα ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΗ . Στα ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2011 , πολλοί επισκέπτες επαγγελματίες και απλοί καταναλωτές , δοκίμασαν τα κρασιά μας με ενθαρυντικά σχόλια   δίνοντάς μας ευχές για μια καλύτερη συνέχεια .